‘Half’ ของ Callisto Protocol Combat จะเป็นการต่อสู้ระยะประชิด

‘Half’ ของ Callisto Protocol Combat จะเป็นการต่อสู้ระยะประชิด
เมื่อพูดถึงการเผชิญหน้ากับอันตรายที่ซุ่มซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆ ในเกมสยองขวัญ ผู้เล่นส่วนใหญ่ต้องการรักษาระยะห่างขณะเล่นเกม เช่น Resident Evil หรือ Dead Space มันไม่ได้จบลงอย่างนั้นและสิ่งมีชีวิตเหล่านี้บางตัวต้องการกำปั้นที่ดีในการล้มลงอย่างถาวร ดูเหมือนว่า The Callisto Protocol จะไม่แตกต่างไปจากที่ผู้อำนวยการออกแบบเกมกล่าวว่า "Half" ของการต่อสู้ของเกมที่กำลังจะมีขึ้นจะเน้นการต่อสู้ระยะประชิด The Callisto Protocol เป็นชื่อแรกจากผู้พัฒนา Striking Distance Studios โดยมี...